Στοχεύουμε στη διασφάλιση:

    • Έγκυρης και έγκαιρης διάγνωσης από τους θεράποντες ιατρούς
    • Πλήρους και άμεσης πρόσβασης στις θεραπείες μας, χωρίς ελλείψεις, καθυστερήσεις εγκρίσεων νέων φαρμάκων, γραφειοκρατικές επιτροπές
    • Δικαιώματος συμμετοχής σε διεθνείς και ευρωπαϊκές κλινικές μελέτες
    • Κατάλληλων δομών υγείας με ολοκληρωμένη φροντίδα. Ειδικά ιατρεία και μονάδες υγείας, κέντρα αποκατάστασης στελεχωμένα με το κατάλληλο προσωπικό
    • Πρόσβασης και παροχής ολιστικής φροντίδας